نماد الکترونیکی  نماد اعتماد الکترونیکی

فعاليت توليدي گروه صنعتی اخوان با توليد قطعات پرسي در صنعت ابزار و تجهيزات مرتبط با ساختمان سازي شروع و با توجه به رشد صنعت ساختمان و نياز كشور به توليدات با كيفيت لوازم آشپزخانه ، منجر به تنوع بي نظير محصولات خانگي شامل انواع سينك هاي ظرفشوئي ، انواع اجاق گاز هاي مبله و رومیزی استيل و شيشه اي ، انواع فر هاي گازي و برقي ، انواع هودهاي آشپزخانه شده است. اخوان دارنده استاندارد ایران و اروپا و منتخب موسسه استاندارد ایران در سال های 87 تا 91 می باشد. کلیه قطعات اصلی شامل شعله پخش کن،ترموکوپل و فندک اتوماتیک ، ایتالیایی می باشند.
ادامه مطلب

تیزر تبلیغاتی شرکت اخوان

 تیزر شماره 1
 تیزر شماره 2
 تیزر شماره 3
 تیزر شماره 4
 تیزر شماره 5
 تیزر شماره 6
 تیزر شماره 7
 تیزر شماره 8
 تیزر شماره 9

خدمات پس از فروش شرکت اخوان

انتخاب استان :
انتخاب شهر :

جدیدترین محصولات اخوان

مطالب آموزشی اجاق گاز

آگهی نامه تخصصی ساختمون

اجاق گاز اخوان GI مدل GI14
اجاق گاز GI اخوان
GI14-5شعله
مدل GI14
اجاق گاز اخوان-GI
13,498,000
10,798,400
اجاق گاز اخوان GI مدل GI24
اجاق گاز GI اخوان
GI24-5شعله
مدل GI24
اجاق گاز اخوان-GI
12,011,000
9,608,800
اجاق گاز اخوان GI مدل GI24S
اجاق گاز GI اخوان
GI24S-5شعله
مدل GI24S
اجاق گاز اخوان-GI
12,011,000
9,608,800
اجاق گاز اخوان GI مدل GI35
اجاق گاز GI اخوان
GI35-5شعله
مدل GI35
اجاق گاز اخوان-GI
12,545,000
10,036,000
اجاق گاز اخوان GI مدل GI35S
اجاق گاز GI اخوان
GI35S-5شعله
مدل GI35S
اجاق گاز اخوان-GI
12,545,000
10,036,000
اجاق گاز اخوان GI مدل GI42
اجاق گاز GI اخوان
GI42-5شعله
مدل GI42
اجاق گاز اخوان-GI
12,716,000
10,172,800
اجاق گاز اخوان GI مدل GI82
اجاق گاز GI اخوان
GI82-5شعله
مدل GI82
اجاق گاز اخوان-GI
12,716,000
10,172,800
اجاق گاز اخوان GI مدل GI132
اجاق گاز GI اخوان
GI132-5شعله
مدل GI132
اجاق گاز اخوان-GI
13,008,000
10,406,400
اجاق گاز اخوان GI مدل GI132S
اجاق گاز GI اخوان
GI132S-5شعله
مدل GI132S
اجاق گاز اخوان-GI
13,008,000
10,406,400
اجاق گاز اخوان GI مدل GI137
اجاق گاز GI اخوان
GI137-5شعله
مدل GI137
اجاق گاز اخوان-GI
13,008,000
10,406,400
اجاق گاز اخوان GI مدل GI137S
اجاق گاز GI اخوان
GI137S-5شعله
مدل GI137S
اجاق گاز اخوان-GI
13,008,000
10,406,400
اجاق گاز اخوان GI مدل GI139S
اجاق گاز GI اخوان
GI139S-5شعله
مدل GI139S
اجاق گاز اخوان-GI
13,008,000
10,406,400
اجاق گاز اخوان GI مدل GI142
اجاق گاز GI اخوان
GI142-5شعله
مدل GI142
اجاق گاز اخوان-GI
12,840,000
10,272,000
اجاق گاز اخوان GI مدل GI4
اجاق گاز GI اخوان
GI4-4شعله
مدل GI4
اجاق گاز اخوان-GI
9,735,000
7,788,000
اجاق گاز اخوان GI مدل GI15
اجاق گاز GI اخوان
GI15-4شعله
مدل GI15
اجاق گاز اخوان-GI
10,116,000
8,092,800
اجاق گاز اخوان GI مدل GI134
اجاق گاز GI اخوان
GI134-4شعله
مدل GI134
اجاق گاز اخوان-GI
9,892,000
7,913,600
اجاق گاز اخوان GI مدل GI97
اجاق گاز GI اخوان
GI97-3شعله
مدل GI97
اجاق گاز اخوان-GI
9,234,000
7,387,200
اجاق گاز اخوان GI مدل GI23
اجاق گاز GI اخوان
GI23-2شعله
مدل GI23
اجاق گاز اخوان-GI
6,761,000
5,408,800
اجاق گاز اخوان GI مدل GI26
اجاق گاز GI اخوان
GI26-2شعله
مدل GI26
اجاق گاز اخوان-GI
6,518,000
5,214,400
اجاق گاز اخوان GI مدل GI141
اجاق گاز GI اخوان
GI141-2شعله
مدل GI141
اجاق گاز اخوان-GI
6,626,000
5,300,800
اجاق گاز اخوان استیل مدل G107
اجاق گاز استیل اخوان
G107-6شعله
مدل G107
اجاق گاز اخوان-استیل
17,871,000
14,296,800
اجاق گاز اخوان استیل مدل V2
اجاق گاز استیل اخوان
V2-6شعله
مدل V2
اجاق گاز اخوان-استیل
21,043,000
16,834,400
اجاق گاز اخوان استیل مدل G13S
اجاق گاز استیل اخوان
G13S-5شعله
مدل G13S
اجاق گاز اخوان-استیل
15,969,000
12,775,200
اجاق گاز اخوان استیل مدل G28
اجاق گاز استیل اخوان
G28-5شعله
مدل G28
اجاق گاز اخوان-استیل
17,039,000
13,631,200
اجاق گاز اخوان استیل مدل G39
اجاق گاز استیل اخوان
G39-5شعله
مدل G39
اجاق گاز اخوان-استیل
15,118,000
12,094,400
اجاق گاز اخوان استیل مدل G42
اجاق گاز استیل اخوان
G42-5شعله
مدل G42
اجاق گاز اخوان-استیل
15,229,000
12,183,200
اجاق گاز اخوان استیل مدل G49
اجاق گاز استیل اخوان
G49-5شعله
مدل G49
اجاق گاز اخوان-استیل
14,470,000
11,576,000
اجاق گاز اخوان استیل مدل G51
اجاق گاز استیل اخوان
G51-5شعله
مدل G51
اجاق گاز اخوان-استیل
15,897,000
12,717,600
اجاق گاز اخوان استیل مدل G56
اجاق گاز استیل اخوان
G56-5شعله
مدل G56
اجاق گاز اخوان-استیل
18,215,000
14,572,000
اجاق گاز اخوان استیل مدل G72
اجاق گاز استیل اخوان
G72-5شعله
مدل G72
اجاق گاز اخوان-استیل
17,039,000
13,631,200
اجاق گاز اخوان استیل مدل G82
اجاق گاز استیل اخوان
G82-5شعله
مدل G82
اجاق گاز اخوان-استیل
15,382,000
12,305,600
اجاق گاز اخوان استیل مدل G85
اجاق گاز استیل اخوان
G85-5شعله
مدل G85
اجاق گاز اخوان-استیل
15,382,000
12,305,600
اجاق گاز اخوان استیل مدل G87
اجاق گاز استیل اخوان
G87-5شعله
مدل G87
اجاق گاز اخوان-استیل
13,495,000
10,796,000
اجاق گاز اخوان استیل مدل G103
اجاق گاز استیل اخوان
G103-5شعله
مدل G103
اجاق گاز اخوان-استیل
15,637,000
12,509,600
اجاق گاز اخوان استیل مدل G104
اجاق گاز استیل اخوان
G104-5شعله
مدل G104
اجاق گاز اخوان-استیل
15,148,000
12,118,400
اجاق گاز اخوان استیل مدل OS2
اجاق گاز استیل اخوان
OS2-5شعله
مدل OS2
اجاق گاز اخوان-استیل
16,390,000
13,112,000
اجاق گاز اخوان استیل مدل V1
اجاق گاز استیل اخوان
V1-5شعله
مدل V1
اجاق گاز اخوان-استیل
16,161,000
12,928,800
اجاق گاز اخوان استیل مدل V4
اجاق گاز استیل اخوان
V4-5شعله
مدل V4
اجاق گاز اخوان-استیل
17,236,000
13,788,800
اجاق گاز اخوان استیل مدل V5
اجاق گاز استیل اخوان
V5-5شعله
مدل V5
اجاق گاز اخوان-استیل
17,236,000
13,788,800
اجاق گاز اخوان استیل مدل OS5
اجاق گاز استیل اخوان
OS5-5شعله
مدل OS5
اجاق گاز اخوان-استیل
16,115,000
12,892,000
اجاق گاز اخوان استیل مدل G13
اجاق گاز استیل اخوان
G13-5شعله
مدل G13
اجاق گاز اخوان-استیل
15,969,000
12,775,200
اجاق گاز اخوان استیل مدل G28S
اجاق گاز استیل اخوان
G28S-5شعله
مدل G28S
اجاق گاز اخوان-استیل
17,916,000
14,332,800
اجاق گاز اخوان استیل مدل G133
اجاق گاز استیل اخوان
G133-5شعله
مدل G133
اجاق گاز اخوان-استیل
16,258,000
13,006,400
اجاق گاز اخوان استیل مدل G135
اجاق گاز استیل اخوان
G135-5شعله
مدل G135
اجاق گاز اخوان-استیل
16,258,000
13,006,400
اجاق گاز اخوان استیل مدل G135S
اجاق گاز استیل اخوان
G135S-5شعله
مدل G135S
اجاق گاز اخوان-استیل
16,258,000
13,006,400
اجاق گاز اخوان استیل مدل V21
اجاق گاز استیل اخوان
V21-5شعله
مدل V21
اجاق گاز اخوان-استیل
17,593,000
14,074,400
اجاق گاز اخوان استیل مدل V22
اجاق گاز استیل اخوان
V22-5شعله
مدل V22
اجاق گاز اخوان-استیل
17,593,000
14,074,400
اجاق گاز اخوان استیل مدل G15
اجاق گاز استیل اخوان
G15-4شعله
مدل G15
اجاق گاز اخوان-استیل
13,062,000
10,449,600
اجاق گاز اخوان استیل مدل G16
اجاق گاز استیل اخوان
G16-4شعله
مدل G16
اجاق گاز اخوان-استیل
12,115,000
9,692,000
اجاق گاز اخوان استیل مدل G34
اجاق گاز استیل اخوان
G34-4شعله
مدل G34
اجاق گاز اخوان-استیل
11,271,000
9,016,800
اجاق گاز اخوان استیل مدل G53
اجاق گاز استیل اخوان
G53-4شعله
مدل G53
اجاق گاز اخوان-استیل
13,339,000
10,671,200
اجاق گاز اخوان استیل مدل G83
اجاق گاز استیل اخوان
G83-4شعله
مدل G83
اجاق گاز اخوان-استیل
12,576,000
10,060,800
اجاق گاز اخوان استیل مدل G84
اجاق گاز استیل اخوان
G84-4شعله
مدل G84
اجاق گاز اخوان-استیل
12,775,000
10,220,000
اجاق گاز اخوان استیل مدل G53
اجاق گاز استیل اخوان
G53-4شعله
مدل G53
اجاق گاز اخوان-استیل
13,339,000
10,671,200
اجاق گاز اخوان استیل مدل G26
اجاق گاز استیل اخوان
G26-2شعله
مدل G26
اجاق گاز اخوان-استیل
8,108,000
6,486,400
اجاق گاز اخوان برقی مدل GT300
اجاق گاز برقی اخوان
GT300-5شعله
مدل GT300
اجاق گاز اخوان-برقی
59,446,000
47,556,800
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G7
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G7-5شعله
مدل G7
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
15,810,000
12,648,000
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G14
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G14-5شعله
مدل G14
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
19,864,000
15,891,200
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G29
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G29-5شعله
مدل G29
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
16,715,000
13,372,000
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G30
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G30-5شعله
مدل G30
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
18,384,000
14,707,200
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G58
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G58-5شعله
مدل G58
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
17,721,000
14,176,800
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G96
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G96-5شعله
مدل G96
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
16,351,000
13,080,800
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G106
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G106-5شعله
مدل G106
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
18,765,000
15,012,000
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G106S
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G106S-5شعله
مدل G106S
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
20,107,000
16,085,600
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G113
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G113-5شعله
مدل G113
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
18,765,000
15,012,000
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G115
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G115-5شعله
مدل G115
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
19,213,000
15,370,400
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G116
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G116-5شعله
مدل G116
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
17,870,000
14,296,000
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G131
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G131-5شعله
مدل G131
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
18,740,000
14,992,000
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل OS1
اجاق گاز شیشه ای اخوان
OS1-5شعله
مدل OS1
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
18,483,000
14,786,400
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل OS3
اجاق گاز شیشه ای اخوان
OS3-5شعله
مدل OS3
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
18,751,000
15,000,800
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل V8
اجاق گاز شیشه ای اخوان
V8-5شعله
مدل V8
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
22,474,000
17,979,200
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل V8S
اجاق گاز شیشه ای اخوان
V8S-5شعله
مدل V8S
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
22,470,000
17,976,000
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل V10
اجاق گاز شیشه ای اخوان
V10-5شعله
مدل V10
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
24,086,000
19,268,800
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل V13
اجاق گاز شیشه ای اخوان
V13-5شعله
مدل V13
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
19,885,000
15,908,000
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل V14
اجاق گاز شیشه ای اخوان
V14-5شعله
مدل V14
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
20,270,000
16,216,000
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل V15
اجاق گاز شیشه ای اخوان
V15-5شعله
مدل V15
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
19,885,000
15,908,000
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل V16
اجاق گاز شیشه ای اخوان
V16-5شعله
مدل V16
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
20,270,000
16,216,000
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل V17
اجاق گاز شیشه ای اخوان
V17-5شعله
مدل V17
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
21,399,000
17,119,200
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل V18
اجاق گاز شیشه ای اخوان
V18-5شعله
مدل V18
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
19,885,000
15,908,000
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G24
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G24-5شعله
مدل G24
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
18,162,000
14,529,600
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G35
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G35-5شعله
مدل G35
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
18,587,000
14,869,600
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل V7
اجاق گاز شیشه ای اخوان
V7-5شعله
مدل V7
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
22,783,000
18,226,400
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل V7S
اجاق گاز شیشه ای اخوان
V7S-5شعله
مدل V7S
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
22,781,000
18,224,800
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل V20
اجاق گاز شیشه ای اخوان
V20-5شعله
مدل V20
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
20,795,000
16,636,000
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل V20B
اجاق گاز شیشه ای اخوان
V20B-5شعله
مدل V20B
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
22,507,000
18,005,600
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل V24
اجاق گاز شیشه ای اخوان
V24-5شعله
مدل V24
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
20,110,000
16,088,000
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل V25
اجاق گاز شیشه ای اخوان
V25-5شعله
مدل V25
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
20,110,000
16,088,000
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G3
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G3-4شعله
مدل G3
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
14,189,000
11,351,200
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G4
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G4-4شعله
مدل G4
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
14,864,000
11,891,200
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G6
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G6-4شعله
مدل G6
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
14,999,000
11,999,200
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G33
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G33-4شعله
مدل G33
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
14,568,000
11,654,400
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G38
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G38-4شعله
مدل G38
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
12,387,000
9,909,600
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G93
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G93-4شعله
مدل G93
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
13,282,000
10,625,600
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G94
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G94-4شعله
مدل G94
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
15,675,000
12,540,000
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G101
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G101-4شعله
مدل G101
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
15,563,000
12,450,400
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G108
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G108-4شعله
مدل G108
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
15,033,000
12,026,400
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G111
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G111-4شعله
مدل G111
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
15,924,000
12,739,200
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G114
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G114-4شعله
مدل G114
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
16,350,000
13,080,000
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G31
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G31-3شعله
مدل G31
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
11,384,000
9,107,200
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G32
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G32-3شعله
مدل G32
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
12,899,000
10,319,200
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G95
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G95-3شعله
مدل G95
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
12,200,000
9,760,000
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G97
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G97-3شعله
مدل G97
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
11,910,000
9,528,000
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G109
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G109-3شعله
مدل G109
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
12,213,000
9,770,400
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G110
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G110-3شعله
مدل G110
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
12,213,000
9,770,400
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G1
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G1-2شعله
مدل G1
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
8,838,000
7,070,400
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G23
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G23-2شعله
مدل G23
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
9,108,000
7,286,400
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G37
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G37-2شعله
مدل G37
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
10,422,000
8,337,600
اجاق گاز اخوان شیشه ای مدل G43
اجاق گاز شیشه ای اخوان
G43-2شعله
مدل G43
اجاق گاز اخوان-شیشه ای
8,326,000
6,660,800
اجاق گاز اخوان مبله مدل M2EDTS
اجاق گاز مبله اخوان
M2EDTS-5شعله
مدل M2EDTS
اجاق گاز اخوان-مبله
32,028,000
25,622,400
اجاق گاز اخوان مبله مدل M2EDTW
اجاق گاز مبله اخوان
M2EDTW-5شعله
مدل M2EDTW
اجاق گاز اخوان-مبله
31,397,000
25,117,600
اجاق گاز اخوان مبله مدل M8EDTR
اجاق گاز مبله اخوان
M8EDTR-5شعله
مدل M8EDTR
اجاق گاز اخوان-مبله
34,763,000
27,810,400
اجاق گاز اخوان مبله مدل M9EDTR
اجاق گاز مبله اخوان
M9EDTR-5شعله
مدل M9EDTR
اجاق گاز اخوان-مبله
37,918,000
30,334,400
اجاق گاز اخوان مبله مدل M10EDTR
اجاق گاز مبله اخوان
M10EDTR-5شعله
مدل M10EDTR
اجاق گاز اخوان-مبله
33,921,000
27,136,800
اجاق گاز اخوان مبله مدل M11EDTR
اجاق گاز مبله اخوان
M11EDTR-5شعله
مدل M11EDTR
اجاق گاز اخوان-مبله
36,866,000
29,492,800

لوازم خانگی اخوان

اجاق گاز آشپزخانه

خرید و فروش اجاق گاز اخوان

خدمات پس از فروش اخوان

اجاق گاز صفحه ای

اجاق گاز شیشه ای

اجاق گاز استیل

اجاق گاز رومیزی

لیست قیمت محصولات اخوان

کاتالوگ محصولات اخوان

راهنمای خرید اجاق گاز

نمایندگی شرکت اخوان