همکاران و انبوه سازان گرامی

مزو
مزو

نماد الکترونیکی  نماد اعتماد الکترونیکی

روشویی کابینتی  روشویی کابینتی مزو

آشنایی با گروه صنعتی مزو

مزو با تولید کابینت های سرویس بهداشتی در طرح ها و رنگ بندی های متنوع یکی از شرکت های پیشرو در تولید کابینت های حمام و سرویس های بهداشتی می باشد. ورق استفاده شده در این کابینت ها از جنس پی وی سی با ضخامت 16 میلیمتر ، ضد زنگ ، ضد آب و دارای 4 لایه رنگ می باشد.جنس لولاها استیل ضد زنگ و برخی از سنگ های روشویی ساخت شرکت گلسار فارس و نوین سرام و برخی دیگر وارداتی می باشند.کابینت های این شرکت دارای 3 سال ضمانت بی قید و شرط می باشد.

آگهی نامه تخصصی ساختمون

روشویی کابینتی مزو دیواری مدل florance
روشویی کابینتی دیواری مزو
florance
مدل florance
روشویی کابینتی مزو-دیواری
18,900,000
17,766,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل aventus
روشویی کابینتی دیواری مزو
aventus
مدل aventus
روشویی کابینتی مزو-دیواری
16,800,000
15,792,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل belony
روشویی کابینتی دیواری مزو
belony
مدل belony
روشویی کابینتی مزو-دیواری
14,175,000
13,324,500
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل lucas
روشویی کابینتی دیواری مزو
lucas
مدل lucas
روشویی کابینتی مزو-دیواری
14,175,000
13,324,500
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل julie
روشویی کابینتی دیواری مزو
julie
مدل julie
روشویی کابینتی مزو-دیواری
13,230,000
12,436,200
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل valentino
روشویی کابینتی دیواری مزو
valentino
مدل valentino
روشویی کابینتی مزو-دیواری
12,600,000
11,844,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل araminta
روشویی کابینتی دیواری مزو
araminta
مدل araminta
روشویی کابینتی مزو-دیواری
12,600,000
11,844,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل armadi
روشویی کابینتی دیواری مزو
armadi
مدل armadi
روشویی کابینتی مزو-دیواری
12,127,500
11,399,850
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل versay
روشویی کابینتی دیواری مزو
versay
مدل versay
روشویی کابینتی مزو-دیواری
12,127,500
11,399,850
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل karen
روشویی کابینتی دیواری مزو
karen
مدل karen
روشویی کابینتی مزو-دیواری
12,075,000
11,350,500
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل venus
روشویی کابینتی دیواری مزو
venus
مدل venus
روشویی کابینتی مزو-دیواری
12,075,000
11,350,500
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل queen
روشویی کابینتی دیواری مزو
queen
مدل queen
روشویی کابینتی مزو-دیواری
11,550,000
10,857,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل kenzo
روشویی کابینتی دیواری مزو
kenzo
مدل kenzo
روشویی کابینتی مزو-دیواری
11,130,000
10,462,200
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل beauty
روشویی کابینتی دیواری مزو
beauty
مدل beauty
روشویی کابینتی مزو-دیواری
10,920,000
10,264,800
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل elena
روشویی کابینتی دیواری مزو
elena
مدل elena
روشویی کابینتی مزو-دیواری
10,920,000
10,264,800
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل natalie
روشویی کابینتی دیواری مزو
natalie
مدل natalie
روشویی کابینتی مزو-دیواری
10,920,000
10,264,800
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل rio
روشویی کابینتی دیواری مزو
rio
مدل rio
روشویی کابینتی مزو-دیواری
10,815,000
10,166,100
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل otis
روشویی کابینتی دیواری مزو
otis
مدل otis
روشویی کابینتی مزو-دیواری
10,500,000
9,870,000
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل diana
روشویی کابینتی دیواری مزو
diana
مدل diana
روشویی کابینتی مزو-دیواری
9,712,500
9,129,750
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل kine
روشویی کابینتی دیواری مزو
kine
مدل kine
روشویی کابینتی مزو-دیواری
9,712,500
9,129,750
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF28
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF28
مدل AF28
روشویی کابینتی مزو-دیواری
9,030,000
8,488,200
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF21
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF21
مدل AF21
روشویی کابینتی مزو-دیواری
9,030,000
8,488,200
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF18
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF18
مدل AF18
روشویی کابینتی مزو-دیواری
9,030,000
8,488,200
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF22
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF22
مدل AF22
روشویی کابینتی مزو-دیواری
8,715,000
8,192,100
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل hermes
روشویی کابینتی دیواری مزو
hermes
مدل hermes
روشویی کابینتی مزو-دیواری
8,715,000
8,192,100
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل ruby
روشویی کابینتی دیواری مزو
ruby
مدل ruby
روشویی کابینتی مزو-دیواری
8,715,000
8,192,100
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF19
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF19
مدل AF19
روشویی کابینتی مزو-دیواری
8,610,000
8,093,400
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF25
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF25
مدل AF25
روشویی کابینتی مزو-دیواری
8,505,000
7,994,700
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل dior
روشویی کابینتی دیواری مزو
dior
مدل dior
روشویی کابینتی مزو-دیواری
8,505,000
7,994,700
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل sky
روشویی کابینتی دیواری مزو
sky
مدل sky
روشویی کابینتی مزو-دیواری
8,505,000
7,994,700
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل nova
روشویی کابینتی دیواری مزو
nova
مدل nova
روشویی کابینتی مزو-دیواری
8,505,000
7,994,700
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل vento
روشویی کابینتی دیواری مزو
vento
مدل vento
روشویی کابینتی مزو-دیواری
8,389,500
7,886,130
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل eliza
روشویی کابینتی دیواری مزو
eliza
مدل eliza
روشویی کابینتی مزو-دیواری
8,389,500
7,886,130
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF06
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF06
مدل AF06
روشویی کابینتی مزو-دیواری
8,295,000
7,797,300
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل clara
روشویی کابینتی دیواری مزو
clara
مدل clara
روشویی کابینتی مزو-دیواری
8,295,000
7,797,300
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF26
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF26
مدل AF26
روشویی کابینتی مزو-دیواری
7,875,000
7,402,500
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل vensa
روشویی کابینتی دیواری مزو
vensa
مدل vensa
روشویی کابینتی مزو-دیواری
7,875,000
7,402,500
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل emma
روشویی کابینتی دیواری مزو
emma
مدل emma
روشویی کابینتی مزو-دیواری
7,875,000
7,402,500
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل casper
روشویی کابینتی دیواری مزو
casper
مدل casper
روشویی کابینتی مزو-دیواری
7,875,000
7,402,500
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل rita
روشویی کابینتی دیواری مزو
rita
مدل rita
روشویی کابینتی مزو-دیواری
7,612,500
7,155,750
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل rolex
روشویی کابینتی دیواری مزو
rolex
مدل rolex
روشویی کابینتی مزو-دیواری
7,612,500
7,155,750
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF27
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF27
مدل AF27
روشویی کابینتی مزو-دیواری
7,612,500
7,155,750
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل maya
روشویی کابینتی دیواری مزو
maya
مدل maya
روشویی کابینتی مزو-دیواری
6,615,000
6,218,100
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل alto
روشویی کابینتی دیواری مزو
alto
مدل alto
روشویی کابینتی مزو-دیواری
6,615,000
6,218,100
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل AF01
روشویی کابینتی دیواری مزو
AF01
مدل AF01
روشویی کابینتی مزو-دیواری
4,830,000
4,540,200
روشویی کابینتی مزو دیواری مدل ariana
روشویی کابینتی دیواری مزو
ariana
مدل ariana
روشویی کابینتی مزو-دیواری
0
0

روشویی کابینتی مزو

روشویی کابینتی خارجی

خدمات پس از فروش مزو

قیمت روشویی کابینتی مزو

خرید و فروش روشویی کابینتی مزو

لیست قیمت محصولات مزو

کاتالوگ محصولات مزو

راهنمای خرید روشویی کابینتی

نمایندگی شرکت مزو