نماد الکترونیکی  نماد اعتماد الکترونیکی

روشویی کابینتی  روشویی کابینتی بومرنگ

آشنایی با گروه صنعتی بومرنگ

گروه تجاری صنعتی بومرنگ فعالیت خود را از سال 1371 آغاز نموده و با بهره گیری از اندیشهای خلاق و کادری مجرب در پی ارائه با کیفیت ترین و مرغوب ترین کالاها در زمینه صنعت ساختمان ، از معروفترین تولید کنندگان در دنیا به مشتریان خود بوده و در ابتدا کالاهای وارداتی خود را با برند S.V.A.D ارائه نموده و پس از دستیابی به موفقیت هایی چشمگیر در این عرصه و به منظور بهره بردن از نامی کاملا ایرانی با نام تجاری LYRAPARS به فعالیت خود ادامه داد.در سال 1388 شرکت لیراپارس به منظور بهره بردن از استعداد بومی و توان تولید ملی اولینکارخانه تولید کابینت های فول پی وی سی کشور را در مساحتی 10000 متری با توان تولید200000 واحد در سال راه اندازی نمود و به صورت مستمر به بهبود سطح کیفی و ارتقای توان در سال 1391 پیرو امر مشتری مداری مدیریت مجموعه جهت ارائه کیفیت برتر و تامین امنیت خاطر مشتریان باتکیه بر تکنولوژی روز دنیا و تجربه مهندسین مجرب و با رویکرد استفاده از باکیفیت ترین مواد مصرفی بر آن شد تا محصولات کیفی خود را با نام تجاری بومرنگ ارائه نماید.گروه صنعتی-تجاری بومرنگ با تکیه بر اصول مشتری مداری و بهبود مستمر کیفیت موفق بهدریافت ISO 9001 و استاندارد ملی ایران گردید.

آگهی نامه تخصصی ساختمون

روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل Tolip Plus
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
Tolip Plus
مدل Tolip Plus
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل 2175A
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
2175A
مدل 2175A
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل 2176SP
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
2176SP
مدل 2176SP
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل Unique
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
Unique
مدل Unique
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل 2184
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
2184
مدل 2184
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل 5211New
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
5211New
مدل 5211New
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل flat
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
flat
مدل flat
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل florance100
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
florance100
مدل florance100
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل 5123
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
5123
مدل 5123
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل nancyplus
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
nancyplus
مدل nancyplus
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل L60Wood
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
L60Wood
مدل L60Wood
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل romance
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
romance
مدل romance
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل Dorna70
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
Dorna70
مدل Dorna70
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل Deniz75
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
Deniz75
مدل Deniz75
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل aralia
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
aralia
مدل aralia
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل gravityp
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
gravityp
مدل gravityp
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل gravityd
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
gravityd
مدل gravityd
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل 9056
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
9056
مدل 9056
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل Olga
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
Olga
مدل Olga
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل 1157
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
1157
مدل 1157
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل Renzo
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
Renzo
مدل Renzo
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل Prada
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
Prada
مدل Prada
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل Parnian
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
Parnian
مدل Parnian
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل Victoria
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
Victoria
مدل Victoria
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل Laris60
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
Laris60
مدل Laris60
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل Linda65
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
Linda65
مدل Linda65
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل Tiny
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
Tiny
مدل Tiny
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل TolipP
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
TolipP
مدل TolipP
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل Topak
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
Topak
مدل Topak
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل Nancyd
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
Nancyd
مدل Nancyd
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل Yuka
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
Yuka
مدل Yuka
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل 113880
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
113880
مدل 113880
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل 1138100
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
1138100
مدل 1138100
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز
روشویی کابینتی بومرنگ دیواری مدل Helia
روشویی کابینتی دیواری بومرنگ
Helia
مدل Helia
روشویی کابینتی بومرنگ-دیواری
قیمت :
استعلام روز

روشویی کابینتی بومرنگ

روشویی کابینتی خارجی

خدمات پس از فروش بومرنگ

قیمت روشویی کابینتی بومرنگ

خرید و فروش روشویی کابینتی بومرنگ

لیست قیمت محصولات بومرنگ

کاتالوگ محصولات بومرنگ

راهنمای خرید روشویی کابینتی

نمایندگی شرکت بومرنگ