همکاران و انبوه سازان گرامی

شایان
شایان

نماد الکترونیکی  نماد اعتماد الکترونیکی

آشنایی با گروه صنعتی شایان

شركت شیرآلات شایان با سی سال سابقه درخشان در تولید شیرآلات بهداشتی (شیرآلات اهرمی - شیرآلات کلاسیک - علم یونیکا) نامی آشنا و معتبر برای مصرف كنندگان عزیز می باشد. این شركت با در اختیار داشتن كادر فنی مجرب و بهره گیری از دانش روز و استفاده از تكنولوژی مدرن همواره سعی در تولید محصولات متنوع ، با كیفیت و بادوام داشته است

آگهی نامه تخصصی ساختمون

شیرآلات شایان الماس مدل الماس
شیرآلات الماس شایان
الماس
مدل الماس
شیرآلات شایان-آفتابه
3,489,000
2,860,980
شیرآلات شایان الماس مدل الماس
شیرآلات الماس شایان
الماس
مدل الماس
شیرآلات شایان-دوش
3,489,000
2,860,980
شیرآلات شایان الماس مدل الماس
شیرآلات الماس شایان
الماس
مدل الماس
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
3,552,000
2,912,640
شیرآلات شایان الماس مدل الماس
شیرآلات الماس شایان
الماس
مدل الماس
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,552,000
2,912,640
شیرآلات شایان الماس مدل الماس
شیرآلات الماس شایان
الماس
مدل الماس
شیرآلات شایان-روشویی پایه بلند
4,900,000
4,018,000
شیرآلات شایان باران طلایی مدل باران طلایی
شیرآلات باران طلایی شایان
باران طلایی
مدل باران طلایی
شیرآلات شایان-آفتابه
6,188,000
5,074,160
شیرآلات شایان باران طلایی مدل باران طلایی
شیرآلات باران طلایی شایان
باران طلایی
مدل باران طلایی
شیرآلات شایان-دوش
5,602,000
4,593,640
شیرآلات شایان باران طلایی مدل باران طلایی
شیرآلات باران طلایی شایان
باران طلایی
مدل باران طلایی
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
4,184,000
3,430,880
شیرآلات شایان باران طلایی مدل باران طلایی
شیرآلات باران طلایی شایان
باران طلایی
مدل باران طلایی
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
5,931,000
4,863,420
شیرآلات شایان بلورین مدل بلورین
شیرآلات بلورین شایان
بلورین
مدل بلورین
شیرآلات شایان-آفتابه
4,979,000
4,082,780
شیرآلات شایان بلورین مدل بلورین
شیرآلات بلورین شایان
بلورین
مدل بلورین
شیرآلات شایان-دوش
5,720,000
4,690,400
شیرآلات شایان بلورین مدل بلورین
شیرآلات بلورین شایان
بلورین
مدل بلورین
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
4,713,000
3,864,660
شیرآلات شایان بلورین مدل بلورین
شیرآلات بلورین شایان
بلورین
مدل بلورین
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
5,824,000
4,775,680
شیرآلات شایان نگین مدل نگین
شیرآلات نگین شایان
نگین
مدل نگین
شیرآلات شایان-آفتابه
4,107,000
3,367,740
شیرآلات شایان نگین مدل نگین
شیرآلات نگین شایان
نگین
مدل نگین
شیرآلات شایان-دوش
4,393,000
3,602,260
شیرآلات شایان نگین مدل نگین
شیرآلات نگین شایان
نگین
مدل نگین
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,639,000
2,983,980
شیرآلات شایان نگین مدل نگین
شیرآلات نگین شایان
نگین
مدل نگین
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
3,658,000
2,999,560
شیرآلات شایان رز مدل رز
شیرآلات رز شایان
رز
مدل رز
شیرآلات شایان-آفتابه
3,279,000
2,688,780
شیرآلات شایان رز مدل رز
شیرآلات رز شایان
رز
مدل رز
شیرآلات شایان-دوش
3,863,000
3,167,660
شیرآلات شایان رز مدل رز
شیرآلات رز شایان
رز
مدل رز
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,195,000
2,619,900
شیرآلات شایان رز مدل رز
شیرآلات رز شایان
رز
مدل رز
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
3,372,000
2,765,040
شیرآلات شایان رز2 مدل رز2
شیرآلات رز2 شایان
رز2
مدل رز2
شیرآلات شایان-آفتابه
3,279,000
2,688,780
شیرآلات شایان رز2 مدل رز2
شیرآلات رز2 شایان
رز2
مدل رز2
شیرآلات شایان-دوش
3,863,000
3,167,660
شیرآلات شایان رز2 مدل رز2
شیرآلات رز2 شایان
رز2
مدل رز2
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,195,000
2,619,900
شیرآلات شایان رز2 مدل رز2
شیرآلات رز2 شایان
رز2
مدل رز2
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
3,372,000
2,765,040
شیرآلات شایان صدف مدل صدف
شیرآلات صدف شایان
صدف
مدل صدف
شیرآلات شایان-آفتابه
2,422,000
1,986,040
شیرآلات شایان صدف مدل صدف
شیرآلات صدف شایان
صدف
مدل صدف
شیرآلات شایان-دوش
3,428,000
2,810,960
شیرآلات شایان صدف مدل صدف
شیرآلات صدف شایان
صدف
مدل صدف
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,079,000
2,524,780
شیرآلات شایان صدف مدل صدف
شیرآلات صدف شایان
صدف
مدل صدف
شیرآلات شایان-ظرفشویی
4,888,000
4,008,160
شیرآلات شایان شیبا مدل شیبا
شیرآلات شیبا شایان
شیبا
مدل شیبا
شیرآلات شایان-آفتابه
3,339,000
2,737,980
شیرآلات شایان شیبا مدل شیبا
شیرآلات شیبا شایان
شیبا
مدل شیبا
شیرآلات شایان-دوش
3,586,000
2,940,520
شیرآلات شایان شیبا مدل شیبا
شیرآلات شیبا شایان
شیبا
مدل شیبا
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,173,000
2,601,860
شیرآلات شایان شیبا مدل شیبا
شیرآلات شیبا شایان
شیبا
مدل شیبا
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
3,528,000
2,892,960
شیرآلات شایان سوپرفلت مدل سوپرفلت
شیرآلات سوپرفلت شایان
سوپرفلت
مدل سوپرفلت
شیرآلات شایان-آفتابه
قیمت :
استعلام روز
شیرآلات شایان سوپرفلت مدل سوپرفلت
شیرآلات سوپرفلت شایان
سوپرفلت
مدل سوپرفلت
شیرآلات شایان-دوش
قیمت :
استعلام روز
شیرآلات شایان سوپرفلت مدل سوپرفلت
شیرآلات سوپرفلت شایان
سوپرفلت
مدل سوپرفلت
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
قیمت :
استعلام روز
شیرآلات شایان سوپرفلت مدل سوپرفلت
شیرآلات سوپرفلت شایان
سوپرفلت
مدل سوپرفلت
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
قیمت :
استعلام روز
شیرآلات شایان تنسو مدل تنسو
شیرآلات تنسو شایان
تنسو
مدل تنسو
شیرآلات شایان-آفتابه
4,107,000
3,367,740
شیرآلات شایان تنسو مدل تنسو
شیرآلات تنسو شایان
تنسو
مدل تنسو
شیرآلات شایان-دوش
4,393,000
3,602,260
شیرآلات شایان تنسو مدل تنسو
شیرآلات تنسو شایان
تنسو
مدل تنسو
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,639,000
2,983,980
شیرآلات شایان تنسو مدل تنسو
شیرآلات تنسو شایان
تنسو
مدل تنسو
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
3,658,000
2,999,560
شیرآلات شایان ارس مدل ارس
شیرآلات ارس شایان
ارس
مدل ارس
شیرآلات شایان-آفتابه
7,461,000
6,118,020
شیرآلات شایان ارس مدل ارس
شیرآلات ارس شایان
ارس
مدل ارس
شیرآلات شایان-دوش
6,187,000
5,073,340
شیرآلات شایان ارس مدل ارس
شیرآلات ارس شایان
ارس
مدل ارس
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
6,397,000
5,245,540
شیرآلات شایان ارس مدل ارس
شیرآلات ارس شایان
ارس
مدل ارس
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
7,086,000
5,810,520
شیرآلات شایان ارس طلایی مدل ارس طلایی
شیرآلات ارس طلایی شایان
ارس طلایی
مدل ارس طلایی
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
8,887,000
7,287,340
شیرآلات شایان ارس طلایی مدل ارس طلایی
شیرآلات ارس طلایی شایان
ارس طلایی
مدل ارس طلایی
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
7,969,000
6,534,580
شیرآلات شایان ارس طلایی مدل ارس طلایی
شیرآلات ارس طلایی شایان
ارس طلایی
مدل ارس طلایی
شیرآلات شایان-دوش
8,100,000
6,642,000
شیرآلات شایان ارس طلایی مدل ارس طلایی
شیرآلات ارس طلایی شایان
ارس طلایی
مدل ارس طلایی
شیرآلات شایان-آفتابه
10,327,000
8,468,140
شیرآلات شایان ارکیده طلایی مدل ارکیده طلایی
شیرآلات ارکیده طلایی شایان
ارکیده طلایی
مدل ارکیده طلایی
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
6,433,000
5,275,060
شیرآلات شایان ارکیده طلایی مدل ارکیده طلایی
شیرآلات ارکیده طلایی شایان
ارکیده طلایی
مدل ارکیده طلایی
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
5,114,000
4,193,480
شیرآلات شایان ارکیده طلایی مدل ارکیده طلایی
شیرآلات ارکیده طلایی شایان
ارکیده طلایی
مدل ارکیده طلایی
شیرآلات شایان-دوش
6,066,000
4,974,120
شیرآلات شایان ارکیده طلایی مدل ارکیده طلایی
شیرآلات ارکیده طلایی شایان
ارکیده طلایی
مدل ارکیده طلایی
شیرآلات شایان-آفتابه
6,416,000
5,261,120
شیرآلات شایان ساحل مدل ساحل
شیرآلات ساحل شایان
ساحل
مدل ساحل
شیرآلات شایان-آفتابه
2,172,000
1,781,040
شیرآلات شایان ساحل مدل ساحل
شیرآلات ساحل شایان
ساحل
مدل ساحل
شیرآلات شایان-دوش
2,962,000
2,428,840
شیرآلات شایان ساحل مدل ساحل
شیرآلات ساحل شایان
ساحل
مدل ساحل
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
2,661,000
2,182,020
شیرآلات شایان ساحل مدل ساحل
شیرآلات ساحل شایان
ساحل
مدل ساحل
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
2,934,000
2,405,880
شیرآلات شایان مروارید مدل مروارید
شیرآلات مروارید شایان
مروارید
مدل مروارید
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
3,918,000
3,212,760
شیرآلات شایان مروارید مدل مروارید
شیرآلات مروارید شایان
مروارید
مدل مروارید
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,480,000
2,853,600
شیرآلات شایان مروارید مدل مروارید
شیرآلات مروارید شایان
مروارید
مدل مروارید
شیرآلات شایان-دوش
4,221,000
3,461,220
شیرآلات شایان مروارید مدل مروارید
شیرآلات مروارید شایان
مروارید
مدل مروارید
شیرآلات شایان-آفتابه
3,220,000
2,640,400
شیرآلات شایان درسا مدل درسا
شیرآلات درسا شایان
درسا
مدل درسا
شیرآلات شایان-آفتابه
1,930,000
1,582,600
شیرآلات شایان درسا مدل درسا
شیرآلات درسا شایان
درسا
مدل درسا
شیرآلات شایان-دوش
2,462,000
2,018,840
شیرآلات شایان درسا مدل درسا
شیرآلات درسا شایان
درسا
مدل درسا
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
2,566,000
2,104,120
شیرآلات شایان درسا مدل درسا
شیرآلات درسا شایان
درسا
مدل درسا
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
2,612,000
2,141,840
شیرآلات شایان دریا مدل دریا
شیرآلات دریا شایان
دریا
مدل دریا
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
2,944,000
2,414,080
شیرآلات شایان دریا مدل دریا
شیرآلات دریا شایان
دریا
مدل دریا
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
2,757,000
2,260,740
شیرآلات شایان دریا مدل دریا
شیرآلات دریا شایان
دریا
مدل دریا
شیرآلات شایان-دوش
2,682,000
2,199,240
شیرآلات شایان دریا مدل دریا
شیرآلات دریا شایان
دریا
مدل دریا
شیرآلات شایان-آفتابه
2,187,000
1,793,340
شیرآلات شایان دنا مدل دنا
شیرآلات دنا شایان
دنا
مدل دنا
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
5,072,000
4,159,040
شیرآلات شایان دنا مدل دنا
شیرآلات دنا شایان
دنا
مدل دنا
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,833,000
3,143,060
شیرآلات شایان دنا مدل دنا
شیرآلات دنا شایان
دنا
مدل دنا
شیرآلات شایان-دوش
4,180,000
3,427,600
شیرآلات شایان دنا مدل دنا
شیرآلات دنا شایان
دنا
مدل دنا
شیرآلات شایان-آفتابه
3,544,000
2,906,080
شیرآلات شایان پرشین مدل پرشین
شیرآلات پرشین شایان
پرشین
مدل پرشین
شیرآلات شایان-آفتابه
3,110,000
2,550,200
شیرآلات شایان پرشین مدل پرشین
شیرآلات پرشین شایان
پرشین
مدل پرشین
شیرآلات شایان-دوش
3,681,000
3,018,420
شیرآلات شایان پرشین مدل پرشین
شیرآلات پرشین شایان
پرشین
مدل پرشین
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,223,000
2,642,860
شیرآلات شایان طنابی مدل طنابی
شیرآلات طنابی شایان
طنابی
مدل طنابی
شیرآلات شایان-فلاش تانک
1,929,000
1,581,780
شیرآلات شایان باران مدل باران
شیرآلات باران شایان
باران
مدل باران
شیرآلات شایان-آفتابه
3,451,000
2,829,820
شیرآلات شایان باران مدل باران
شیرآلات باران شایان
باران
مدل باران
شیرآلات شایان-دوش
3,723,000
3,052,860
شیرآلات شایان باران مدل باران
شیرآلات باران شایان
باران
مدل باران
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,015,000
2,472,300
شیرآلات شایان باران مدل باران
شیرآلات باران شایان
باران
مدل باران
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
3,943,000
3,233,260
شیرآلات شایان شیبا سفید مدل شیبا سفید
شیرآلات شیبا سفید شایان
شیبا سفید
مدل شیبا سفید
شیرآلات شایان-ظرفشویی ثابت
4,029,000
3,303,780
شیرآلات شایان شیبا سفید مدل شیبا سفید
شیرآلات شیبا سفید شایان
شیبا سفید
مدل شیبا سفید
شیرآلات شایان-روشویی معمولی
3,550,000
2,911,000
شیرآلات شایان شیبا سفید مدل شیبا سفید
شیرآلات شیبا سفید شایان
شیبا سفید
مدل شیبا سفید
شیرآلات شایان-دوش
3,922,000
3,216,040
شیرآلات شایان شیبا سفید مدل شیبا سفید
شیرآلات شیبا سفید شایان
شیبا سفید
مدل شیبا سفید
شیرآلات شایان-آفتابه
3,747,000
3,072,540
شیرآلات شایان الماس مدل الماس
شیرآلات الماس شایان
الماس
مدل الماس
شیرآلات شایان-ظرفشویی شلنگدار
قیمت :
استعلام روز
شیرآلات شایان بهار مدل بهار
شیرآلات بهار شایان
بهار
مدل بهار
شیرآلات شایان-ظرفشویی دیواری
3,740,000
3,066,800
شیرآلات شایان چشمی مدل چشمی
شیرآلات چشمی شایان
چشمی
مدل چشمی
شیرآلات شایان-روشویی
قیمت :
استعلام روز
شیرآلات شایان دسته بغل الماس مدل دسته بغل الماس
شیرآلات دسته بغل الماس شایان
دسته بغل الماس
مدل دسته بغل الماس
شیرآلات شایان-روشویی
4,697,000
3,851,540
شیرآلات شایان فیروزه مدل فیروزه
شیرآلات فیروزه شایان
فیروزه
مدل فیروزه
شیرآلات شایان-ظرفشویی شلنگدار
4,520,000
3,706,400
شیرآلات شایان جام مدل جام
شیرآلات جام شایان
جام
مدل جام
شیرآلات شایان-روشویی
2,367,000
1,940,940
شیرآلات شایان نگین مدل نگین
شیرآلات نگین شایان
نگین
مدل نگین
شیرآلات شایان-ظرفشویی شلنگدار
4,028,000
3,302,960
شیرآلات شایان رویال طلایی مدل رویال طلایی
شیرآلات رویال طلایی شایان
رویال طلایی
مدل رویال طلایی
شیرآلات شایان-ظرفشویی
قیمت :
استعلام روز
شیرآلات شایان شقایق مدل شقایق
شیرآلات شقایق شایان
شقایق
مدل شقایق
شیرآلات شایان-روشویی
2,054,000
1,684,280
شیرآلات شایان شایان2 مدل شایان2
شیرآلات شایان2 شایان
شایان2
مدل شایان2
شیرآلات شایان-ظرفشویی شلنگدار
قیمت :
استعلام روز
شیرآلات شایان شایان3 مدل شایان3
شیرآلات شایان3 شایان
شایان3
مدل شایان3
شیرآلات شایان-ظرفشویی شلنگدار
قیمت :
استعلام روز
شیرآلات شایان لمسی مدل لمسی
شیرآلات لمسی شایان
لمسی
مدل لمسی
شیرآلات شایان-ظرفشویی
قیمت :
استعلام روز
شیرآلات شایان ونوس مدل ونوس
شیرآلات ونوس شایان
ونوس
مدل ونوس
شیرآلات شایان-ظرفشویی
4,546,000
3,727,720
شیرآلات شایان ارس طلایی مدل ارس طلایی
شیرآلات ارس طلایی شایان
ارس طلایی
مدل ارس طلایی
شیرآلات شایان-علم یونیکا
12,504,000
10,253,280
شیرآلات شایان آبشار مدل آبشار
شیرآلات آبشار شایان
آبشار
مدل آبشار
شیرآلات شایان-علم یونیکا
1,719,000
1,409,580
شیرآلات شایان اروند مدل اروند
شیرآلات اروند شایان
اروند
مدل اروند
شیرآلات شایان-علم یونیکا
4,449,000
3,648,180
شیرآلات شایان دیبا مدل دیبا
شیرآلات دیبا شایان
دیبا
مدل دیبا
شیرآلات شایان-علم یونیکا
2,028,000
1,662,960
شیرآلات شایان هرمز مدل هرمز
شیرآلات هرمز شایان
هرمز
مدل هرمز
شیرآلات شایان-علم یونیکا
1,693,000
1,388,260
شیرآلات شایان هرمز سفید مدل هرمز سفید
شیرآلات هرمز سفید شایان
هرمز سفید
مدل هرمز سفید
شیرآلات شایان-علم یونیکا
1,940,000
1,590,800
شیرآلات شایان خلیج مدل خلیج
شیرآلات خلیج شایان
خلیج
مدل خلیج
شیرآلات شایان-علم یونیکا
6,431,000
5,273,420
شیرآلات شایان خزر مدل خزر
شیرآلات خزر شایان
خزر
مدل خزر
شیرآلات شایان-علم یونیکا
1,680,000
1,377,600
شیرآلات شایان سوپرفلت مدل سوپرفلت
شیرآلات سوپرفلت شایان
سوپرفلت
مدل سوپرفلت
شیرآلات شایان-علم یونیکا
6,729,000
5,517,780
شیرآلات شایان سوپرفلت طلایی مدل سوپرفلت طلایی
شیرآلات سوپرفلت طلایی شایان
سوپرفلت طلایی
مدل سوپرفلت طلایی
شیرآلات شایان-علم یونیکا
11,001,000
9,020,820

آموزش نصب شیرآلات

شیرآلات شایان

شیرآلات بهداشتی ساختمان

خدمات پس از فروش شایان

خرید و فروش شیرآلات شایان

لیست قیمت محصولات شایان

کاتالوگ محصولات شایان

راهنمای خرید شیرآلات

نمایندگی شرکت شایان